του François Truffaut
κριτική του Βασίλη Ραφαηλίδη
Διαβάστε περισσότερα: Le dernier metro

(Για την ταινία Je veux voir των Joana Hadjithomas & Khalil Joreige)Διαβάστε περισσότερα: Το ανήσυχο βλέμμα

του Nanni Moretti
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Habemus Papam

του Guillem Morales
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Los Ojos de Julia

(Η καλύβα του φύλακα)
του Costantin Popescu

(Από τάφο σε τάφο)
του Jan Cvitkovič
Διαβάστε περισσότερα: Odgrobadogroba

(Lady Zee)
του Georgi Djulgerov
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)

(Απολεσθέντα αντικείμενα)
των Stefan Arsenijevic, Nadejda Koseva, Mait Laas, Kornel Mundruczo, Cristian Mungiu, Jasmila Zbanich