Μια ταινία κινουμένων σχεδιών, φόρος τιμής στον Alfred Hitchcock.
Οι αναφορές είναι στις ταινίες  "The Man Who Knew Too Much (1956)," "The 39 Steps," "Vertigo," "The Birds," "North by Northwest," "Strangers on a Train," "Rear Window," και "Psycho."
Σκηνοθεσία
Μουσική: "North by Northwest (Prelude)" του Bernard Herman και "Funeral March of a Marionette" του Charles Gounod.