Η πρώτη μικρού μήκους ταινία του Jean-Daniel Pollet, ενός σημαντικού και παραγνωρισμένου σκηνοθέτη της γαλλικής Nouvelle Vague. 
Με τον Claude Melki.