Μια μικρού μήκους ταινία του Tsai Ming-Liang.
Ανήκει στη σειρά των ταινιών με ήρωα τον κοκκινοντυμένο βουδιστή μοναχό -στο ρόλο ο Lee Kang-sheng- και τις περιπλανήσεις του στο αστικό τοπίο.