Σκηνές και trailers από ταινίες του Christopher Lee

Dracula (Terence Fisher, 1958)Count Dracula (Jess Franco, 1970)Dracula Has Risen from the Grave  (Freddie Francis, 1968)


Dracula A.D. 1972 (Alan Gibson, 1972)