Η δεύτερη μικρού μήκους ταινία του Andrzej Zulawski.