Μια μικρού μήκους ταινία του Jean-Luc Godard με τον τίτλο Dans le noir du temps, μέρος της σπονδυλωτής ταινίας Ten Minutes Older: The Cello.