Μια σειρά φωτογραφιών του Chris Marker υπό τον τίτλο Passengers.

chris-marker-0
chris-marker-1
chris-marker-5-4-11-1
chris-marker-5-4-11-178
chris-marker-5-4-11-179
chris-marker-5-4-11-180
chris-marker-5-4-11-190
chris-marker-5-4-11-2
chris-marker-5-4-11-3
chris-marker-5-4-11-4
chris-marker-5-4-11-5
chris-marker-5-4-11-6
chris-marker-5-4-11-8
cm-passengers-beguiling
cm-passengers-crowded
cm-passengers-delacroix
cm-passengers-monalisa
cm-passengers-nimue
L1000749
untitled_143_email