Σχέδια του Federico Fellini για τις ταινίες του (και όχι μόνο).

0-fellini-2113789_600x0
1-fellini-2113789_600x0
10-fellini-25204_600x0
11-fellini-25204_600x0
2-fellini-329072_600x0
3-fellini-20904_600x0
4-fellini-1712224_600x0
5-fellini-2052748_600x0
6-fellini-25204_600x0
7-fellini-25204_600x0
8-fellini-25204_600x0
9-fellini-25204_600x0