του Oliver Stone
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: World Trade Center

του Neil LaBute
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: The Wicker Man

του John Cameron Mithell
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Shortbus

της Laurie Collyer
(οι δηλώσεις των συντελεστών)
Διαβάστε περισσότερα: SherryBaby

του Michel Gondry
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: The Science of Sleep

του Christopher Nolan
(οι δηλώσεις των συντελεστών)
Διαβάστε περισσότερα: The Prestige

των Tim Johnson & Karey Kirkpatrick
(δηλώσεις των συντελεστών)
Διαβάστε περισσότερα: Over the Hedge

του Clint Eastwood
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Flags of Our Fathers

του Richard Linklater
(οι δηλώσεις των συντελεστών)
Διαβάστε περισσότερα: Fast Food Nation

του Martin Scorsese
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: The Departed