του David O. Russell
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Three King

του Quentin Tarantino
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Jackie Brown

(Παρέα με άνδρες)
του Neil Labute
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: In the Company of Men