των Juan Pablo Rebella & Pablo Stoll
Διαβάστε περισσότερα: Whisky

(Αθώες φωνές)
του Luis Mandoki
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Voces Inocentes

του Pan Nalin
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Samsara

του Chen Kaige
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Promise

του Hany Abu-Assad
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Paradise Now

του Park Chan-Wook
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Old Boy