(για την ταινία Κίου Ζου, Μια γυναίκα της Κίνας  του Zhang Yimou)
Διαβάστε περισσότερα: Τόποι δικαίου

του Takeshi Kitano
(τα σχόλια του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: Brother