(Η πτώση του Οτράρ)
 του Ardak Amirkulov

(Μοίρα)
του Zeki Demirkubuz
(η συνέντευξη του σκηνοθέτη)
 Διαβάστε περισσότερα: Yazgı

(Κοκαλωμένος)
του Milorad Milinkovic