festiv.jpg

9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στις 6/8/2014, στη Βουλή "Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων" σχετικά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Άξιο επισήμανσης είναι ότι μέρος της επιχειρηματολογίας της ερώτησης βασίζεται σε ανυπόγραφο δημοσίευμα -πιο συγκεκριμένα του "Ειδικού Συνεργάτη"- της εφημερίδας “Θεσσαλονίκης” της 14/07/2014.
Στο δημοσίευμα αυτό ο διευθυντής του Φεστιβάλ Δημήτρης Εϊπίδης απάντησε με επιστολή-εξώδικο. Η εφημερίδα “Θεσσαλονίκη” στο φύλλο της 28/07/2014 δημοσίευσε αποσπάσματά της  και τη δική της ανταπάντηση.
Ακολουθεί το επίσημο κείμενο της ερώτησης και τα σχετικά δημοσιεύματα της εφημερίδας “Θεσσαλονίκης”.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06/08/2014

Προς τους Υπουργούς
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΘΕΜΑ: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής Φεστιβάλ), ένας ιστορικός θεσμός με σημαντική πολιτιστική προσφορά, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σε επίπεδο εκδηλώσεων, το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ, το οποίο θα μπορούσε να αναδείξει και να προωθήσει την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, πλέον υπολειτουργεί, καθώς το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, που παλαιότερα έδινε ώθηση στον ελληνικό κινηματογράφο, πλέον δεν υφίσταται. Επιπλέον, η μείωση της χρηματοδότησης του Φεστιβάλ από το ελληνικό Δημόσιο καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την συνολική αναβάθμιση του θεσμού που αποτελούσε πόλο έλξης για τους Έλληνες κινηματογραφόφιλους και σημείο αναφοράς των ετήσιων κινηματογραφικών εκδηλώσεων κατά το πρόσφατο παρελθόν. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πως άλλοι νεοσύστατοι κινηματογραφικοί θεσμοί της Αθήνας, ιδιωτικού χαρακτήρα, με διαγωνιστικό τμήμα, σταδιακά, επωφελούμενοι από τη συνεχή μείωση κύρους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται σε νέους πόλους της εγχώριας κινηματογραφικής σκηνής, γεγονός που και την πολιτιστική αποκέντρωση υπονομεύει, αλλά και διευκολύνει τον έλεγχο του ελληνικού κινηματογράφου από συγκεκριμένα ολιγάριθμα ιδιωτικά συμφέροντα.
Πέραν όμως της πλημμέλειας των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, παρατηρούνται σοβαρές παρατυπίες όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση και στην διοικητική οργάνωση του Φεστιβάλ.

 Συγκεκριμένα:
Την τετραετία 2010 – 2013, δημιουργήθηκε οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους 373.471,83 Ευρώ, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εν μέρει η δημιουργία του χρέους φαίνεται ότι οφείλεται στη μείωση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του κράτους προς το φεστιβάλ. Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” στις 14/7/2014, το Φεστιβάλ φέρεται να έλαβε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο για να αποπληρώσει τις οφειλές προς το ΙΚΑ. Αντ' αυτού όμως, το Φεστιβάλ φέρεται να προέβη σε ρύθμιση των χρεών με το ΙΚΑ σε 48 δόσεις, χρησιμοποιώντας την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου για την κάλυψη άλλων τρεχουσών αναγκών, διαφορετικών από τον λόγο για τον οποίο είχαν δοθεί τα χρήματα.
Πέραν της μειούμενης χρηματοδότησης και της κατάργησης του ελληνικού διαγωνιστικού τμήματος του, το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι η έλλειψη έκδοσης οργανογράμματος του. Σύμφωνα με το νόμο 3905/2010 (άρθρο 49, παράγραφος 5) το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έπρεπε να καταθέσει τέσσερεις μήνες μετά την έναρξη της θητείας του πρόταση κανονισμού λειτουργίας του Φεστιβάλ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών ώστε αυτό να εγκριθεί με σχετική ΚΥΑ. Με δεδομένο ότι το Δ.Σ. του Φεστιβάλ έχει αναλάβει από τον Ιούλιο του 2011, η εν λόγω κατάθεση οργανογράμματος έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2011. Αντί για αυτό όμως, τρία χρόνια μετά την ανάληψη εκ μέρους του Δ. Σ. του Φεστιβάλ, πρόταση οργανογράμματος δεν έχει υπάρξει, γεγονός για το οποίο η εποπτεύουσα Πολιτεία δεν έχει ζητήσει ευθύνες, ενώ η έλλειψη οργανογράμματος επιτρέπει όπως θα τεκμηριωθεί και παρακάτω, πλήθος παρατυπιών και δυσλειτουργιών
Χαρακτηριστική δυσλειτουργία υπάρχει αναφορικά με τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών των επί μέρους Διευθύνσεων του Φεστιβάλ. Την θέση του Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει από τον Ιούνιο του 2010 ο κύριος Εϊπίδης, διατηρώντας ταυτόχρονα την θέση του Διευθυντή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Εϊπίδης επιλέχθηκε να καλύψει προσωρινά τη θέση του Γενικού Διευθυντή εξαιτίας της επιτυχημένης θητείας του στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, όμως ο νέος νόμος που εν συνεχεία ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2010 (άρθρο 27 του Νόμου 3905/2010), όριζε με σαφήνεια ότι έπρεπε να υπάρξει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση και όχι ανάθεση αυτής. Προκήρυξη της θέσης έγινε πολύ μετά, μόλις το 2012, αλλά πάγωσε με απόφαση του τότε Υφυπουργού κ. Τζαβάρα, χωρίς ποτέ να «ξεπαγώσει». Επίσης, οι θέσεις των 4 Διευθυντών των Τμημάτων του Φεστιβάλ (Διεύθυνση Φεστιβάλ, Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, Διεύθυνση Μουσείου Κινηματογράφου, Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης) που προβλέπονταν από τα άρθρα 29, 30, 31, 32 του Νόμου 3905/2010 δεν καλύφθηκαν ποτέ, γεγονός που σε συνδυασμό με την απουσία οργανογράμματος, εκτός του ότι αποτελεί παράβαση του Νόμου, έχει οδηγήσει στον υπερσυγκεντρωτισμό στα χέρια ολίγων, των αρμοδιοτήτων που κανονικά κατά την πρόβλεψη του νομοθέτη θα έπρεπε να επιμερισθούν. Τέτοιες πρακτικές όμως έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κλειστών και ελεγχόμενων στεγανών εντός του Φεστιβάλ.
Οι παρατυπίες συνεχίζονται όσον αφορά στην διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ. Εκτός της φωτογραφικής τροποποίησης του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 με το άρθρο 24 του ν. 4217/2014, με την οποία προσπεράστηκε το κώλυμα υποψηφιότητας του κ. Μπουτάρη, για τη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης καθώς αυτός παραιτήθηκε της Προεδρίας του Φεστιβάλ, καθυστερημένα, μόλις τον Δεκέμβριο του 2013, έχουμε επίσης μια σειρά από άλλες δυσλειτουργίες.
Εξαιτίας της απουσίας οργανογράμματος η πλήρωση των διαφόρων διοικητικών θέσεων του Φεστιβάλ, ελλείψει συγκεκριμένων κριτηρίων πλήρωσης, πραγματοποιείται με όρους που ευνοούν την δημιουργία κλίματος αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας και προκαλεί προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του Φεστβάλ.
Εξαιτίας ακριβώς της απουσίας οργανογράμματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατέστη δυνατόν τουλάχιστον κατά το έτος 2012, να λαμβάνει δυο μισθούς ο Διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Εϊπίδης, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε λόγω λήξης της θητείας του.
Εξαιτίας, τέλος, της απουσίας οργανογράμματος και εξαιτίας του διοικητικού κενού που έχει δημιουργηθεί ακόμα και πρόσωπα εκτός του Δ. Σ. του Φεστιβάλ διευκολύνονται να συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους υπερεξουσίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (εφημερίδα Θεσσαλονίκη, left.gr κλπ.) φέρεται να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες, στενή τη εννοία, πρόσωπο, η οποία στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ αλλά και στα πρακτικά του Δ. Σ. του Φεστιβάλ αναγράφεται ως υπεύθυνη Γενικού Συντονισμού, χωρίς όμως να είναι υπάλληλος του Φεστιβάλ ή μέλος του Δ.Σ. του. Το εν λόγω πρόσωπο ασκεί τις μεγάλες αυτές αρμοδιότητες, ως εκπρόσωπος της εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”, εταιρεία που έχει συνάψει τουλάχιστον δύο συμβάσεις έργου με το Φεστιβάλ, έναντι αμοιβής. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι γενικώς ο συνολικός συντονισμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο συντονισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα και γενικά ο συντονισμός της ετήσιας δραστηριότητας του Οργανισμού και η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διοίκηση του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και η σύνταξη προτάσεων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενταχθεί το Φεστιβάλ και η εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Φεστιβάλ. Η εταιρεία, επίσης, συντάσσει προτάσεις για την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την Διοίκηση. Με άλλα λόγια αντικείμενο των συμβάσεων Εταιρείας και Φεστιβάλ είναι ακριβώς το έργο το οποίο θα έπρεπε να υλοποιούν οι Διευθύνσεις των Τμημάτων του Φεστιβάλ, των οποίων οι Διευθυντικές θέσεις ποτέ δεν στελεχώθηκαν! Έτσι λοιπόν, εξωτερική συνεργάτης του Φεστιβάλ, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη οργανογράμματος, φέρεται να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ασκούνται από όργανα του Οργανισμού και να διαχειρίζεται κονδύλια του Φεστιβάλ, χωρίς να νομιμοποιείται να ασκήσει διοίκηση στενή τη εννοία, γεγονότα όλα αυτά εξόχως ανησυχητικά.
Ανησυχητικό είναι, επιπροσθέτως, ότι οι εν λόγω συμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς κήρυξη διαγωνισμού αλλά κατόπιν δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και το ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκταμιεύονται προς την “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.” ποσά σημαντικώς μεγαλύτερα από τα συμφωνηθέντα βάσει των 2 συμβάσεων, 36.000 Ευρώ και 25.200 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, που εντοπίσθηκαν, κατά τα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία φέρεται να εισέπραξε 126.534,12 ευρώ για το 2011, 114.583,47 ευρώ για το 2012 και 114.303,87 ευρώ για το πρώτο επτάμηνο του 2013.
Όλα αυτά συμβαίνουν, ενόσω ποτέ δεν έχει διενεργηθεί διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος του Φεστιβάλ από το εποπτεύον Υπουργείο και ενώ πλέον ο κ. Δημήτρης Εϊπίδης, έχει παραιτηθεί, καθώς έληξε η θητεία του. Μετά την λήξη της θητείας του κ. Εϊπίδη, οι θέσεις του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, οι μόνες Διευθυντικές θέσεις που ήταν συμπληρωμένες στο Φεστιβάλ, είναι πλέον και αυτές κενές. Παρά ταύτα το Υπουργείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με απάθεια το θεσμό.
docfest.jpg
Επειδή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσμός με σημαντική προσφορά στον πολιτισμό.
Επειδή το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ έδινε στο παρελθόν μεγάλη ώθηση στον ελληνικό κινηματογράφο.
Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιαχείρισης στο Φεστιβάλ.
Επειδή το Φεστιβάλ αντιμετωπίζει προβλήματα συγκρότησης διοικητικών οργάνων του.
Επειδή όσα καταγγέλλονται με το ανωτέρω δημοσίευμα της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” είναι ιδιαιτέρως σοβαρά.
Επειδή δεν πρέπει να αιωρούνται σκιές πάνω από φορείς, εποπτευόμενους από το ελληνικό Δημόσιο, που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Ερωτώνται οι κ. κ.Υπουργοί:
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το Φεστιβάλ;
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ούτως ώστε να επαναλειτουργήσει το ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ;
• Ποιες ήταν οι πάγιες και οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπ. Πολιτισμού προς το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2009 έως 2014, αναλυτικά και κατ΄ έτος;
• Ποιο είναι το ακριβές ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν στο Φεστιβάλ κινηματογράφου κατά τα έτη 2009 έως 2014 και σε ποιες δράσεις διατέθηκαν τα ποσά αυτά ;
• Ποιο είναι το ακριβές ύψος των χορηγιών προς το Φεστιβάλ από τρίτους ήτοι: στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας, εταιρείες, ιδρύματα κλπ., κατά τα έτη 2009 έως 2014 και σε ποιες δράσεις διατέθηκαν τα ποσά αυτά ;
• Ποιες είναι οι οφειλές του Φεστιβάλ προς το ΙΚΑ; Πώς έχουν διαμορφωθεί ανά οικονομικό έτος;
• Δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση προς το Φεστιβάλ για να καλυφθούν οι οφειλές του προς το ΙΚΑ; Πώς αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση αυτή από το Φεστιβάλ;
• Πότε θα προβεί στην προκήρυξη θέσης του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης;
• Πότε θα προβεί στην έκδοση οργανογράμματος του Φεστιβάλ;
• Ποιες συμβάσεις έχει συνάψει το Φεστιβάλ με την εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”; Τι διαδικασία ακολουθήθηκε για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών;
• Γιατί το Φεστιβάλ ανέθεσε το συνολικό συντονισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το συντονισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα και γενικά το συντονισμό της ετήσιας δραστηριότητας του Οργανισμού και την κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διοίκηση του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και τη σύνταξη προτάσεων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενταχθεί το Φεστιβάλ και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Φεστιβάλ στην εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”;
• Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που ασκεί στο Φεστιβάλ η εκπρόσωπος της συμβεβλημένης με το Φεστιβάλ εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”;
Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων:
• Οι βεβαιώσεις αποδοχών του Διευθυντή του Φεστιβάλ για τα έτη 2010 - 2014.
• Οι συμβάσεις που έχει συνάψει το Φεστιβάλ με την εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”, οι προκηρύξεις βάσει των οποίων συνήφθησαν οι συμβάσεις αυτές και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύναψη των συμβάσεων.
• Όλα τα παραστατικά πληρωμής της εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.” από το Φεστιβάλ.
• Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Φεστιβάλ. για τα έτη 2009 έως 2014

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Άννα Χατζησοφιά
Μαρία Κανελλοπούλου
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Ευγενία (Τζένη)Βαμβακά
Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης
Γιώργος Πάντζας
Γεσθημανή (Μάνια) Παπαδημητρίου
Δέσποινα Χαραλαμπίδου


εφ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (14/07/2014)
docfest1.jpg
Ανοίγει ο φάκελος “Φεστιβάλ Κινηματογράφου”
Του Ειδικού Συνεργάτη

Σε λίγες ημέρες, στο τέλος Ιουλίου, ολοκληρώνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Είχε διοριστεί στις 20 Ιουλίου του 2011 από τον τότε υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο. Πρόεδρος του δ.σ. είχε τοποθετηθεί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Πριν από λίγους μήνες ο διορισμός αυτός απεδείχθη έκνομος λόγω του ασυμβίβαστου του αξιώματος με αυτό του δημάρχου. Εντέλει ο κ. Μπουτάρης παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και χρειάστηκε ειδική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αρθούν τυχόν εμπόδια στην εκλογιμότητά του. Ωστόσο αυτή δεν ήταν η μόνη έκνομη κατάσταση στο Φεστιβάλ και σίγουρα ήταν η πλέον αθώα. Αρκετό καιρό μετά την παραίτηση Μπουτάρη τοποθετήθηκε πρόεδρος ο έως τότε αντιπρόεδρος, σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Ένας διορισμός, καρπός πλούσιου παρασκηνίου, πολιτικού και όχι μόνο. Στο τέλος του μήνα κλείνει ο κύκλος αυτού του δ.σ. Ο νέος υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας, εκτός από την επιλογή των μελών του νέου δ.σ., έχει και το βαρύ έργο να διερευνήσει τα “έργα και τις ημέρες” του απερχόμενου. Έργο με το οποίο θα είχε ενδεχομένως ενδιαφέρον να ασχοληθεί και η δικαιοσύνη. Ξεσκονίζοντας τον φάκελο “Φεστιβάλ Κινηματογράφου”, η “Θ” ανακάλυψε, σε πρώτη ανάγνωση, τα ακόλουθα:

1. Ο (μη) διορισμός γενικού διευθυντή
Σύμφωνα με το νόμο Γερουλάνου για τον κινηματογράφο, ο οποίος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 201,0 η θέση γενικού διευθυντή του Φεστιβάλ προκηρύσσεται από το δ.σ. του Οργανισμού το πολύ έως τέσσερις μήνες μετά το διορισμό του. Υπενθυμίζεται ότι το παρόν δ.σ. διορίστηκε τον Ιούλιο του 2011. Ωστόσο χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας χρόνος, Ιούνιος του 2012, για να προκηρύξει τη θέση του γενικού διευθυντή. Η προκήρυξη συνέπεσε με την ανάληψη του υπουργείου από τον Κώστα Τζαβάρα. Όταν εκείνος τη διάβασε, διαπίστωσε ότι ήταν εξόχως “φωτογραφική”, προκειμένου να καταλάβει τη θέση ήδη στέλεχος του Φεστιβάλ, το οποίο διέθετε “εμπειρία από ανάλογες διεθνείς διοργανώσεις”. Κατόπιν αυτών, ο Τζαβάρας “πάγωσε” την προκήρυξη. Στο μεταξύ, έως την ψήφιση του νόμου Γερουλάνου και προκειμένου να τρέξει η διοργάνωση του 2010, ο τότε υπουργός Πολιτισμού έχρισε προσωρινό κουμανταδόρο τον Δημήτρη Εϊπίδη, ήδη διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Το παράδοξο είναι ότι έκτοτε, και χωρίς ποτέ να υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση, ο Εϊπίδης ασκεί κανονικά χρέη γενικού διευθυντή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στηριζόμενος σε κάποιες προφορικές παρατάσεις από τους εκάστοτε υπουργούς. Ωστόσο, ο Εϊπίδης, ως διευθυντής, έχει το δικαίωμα υπογραφής στη διαχείριση σημαντικών οικονομικών κονδυλίων και μάλιστα του ΕΣΠΑ, παρά το μετέωρο της θέσης του.
cannes5.jpg
2. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή
Πέρα, όμως, από το νόμιμο ή μη της άσκησης των καθηκόντων του γενικού διευθυντή από τον Εϊπίδη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποδοχές του. Αλήθεια, ποιος είναι ο μισθός του; Ο ίδιος διατείνεται ότι “το δ.σ., για λόγους οικονομίας, με εξουσιοδότησε να ενεργώ ως γενικός διευθυντής και ως διευθυντής Φεστιβάλ (Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ) δύο διαφορετικές θέσεις με τον ίδιο αρχικό μισθό”. Ωστόσο, από τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο “Φεστιβάλ Κινηματογράφου” προκύπτει ότι οι απολαβές του για το έτος 2012 ανήλθαν σε 64.721 ευρώ. Το ποσόν αυτό επιμεριζόμενο ανά μήνα προδίδει μάλλον δύο μισθούς, αντί ενός, της τάξης των περίπου 5.000 ευρώ καθαρά! Την ίδια ώρα, όλα τα υπόλοιπα στελέχη του δημοσίου έχουν υποστεί τις συνέπειες του μνημονίου και του συνεπακόλουθου ενιαίου μισθολογίου. Γιατί αυτό δεν εφαρμόστηκε στο Φεστιβάλ;
Διότι εκεί εξακολουθεί να επικρατεί ένα εξαιρετικά θολό τοπίο εξαιτίας της απουσίας εσωτερικού κανονισμού (μ’ άλλα λόγια, οργανογράμματος). Ο νόμος Γερουλάνου προέβλεπε ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να κατατεθεί προς έγκριση από το δ.σ. προς τους υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών τέσσερις μήνες από την τοποθέτησή του. Δηλαδή το αργότερο ώς το Νοέμβριο του 2011. Κι όμως, ακόμη και σήμερα το Φεστιβάλ στερείται εσωτερικού κανονισμού, προφανώς όχι τυχαία.
Πέραν όλων αυτών των προκλητικών πράξεων και παραλείψεων, υπάρχει και το εξής ερώτημα: “Πόσο νόμιμο -αλλά και ηθικό- είναι να εισπράττονται ‘εκτός έδρας’ αποζημιώσεις για κάθε επίσκεψη του διευθυντή στη Θεσσαλονίκη, η οποία σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί την έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου; Κι όμως, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο Εϊπίδης για κάθε μέρα παραμονής του στη Θεσσαλονίκη εισπράττει 80 ευρώ “εκτός έδρας”, συν άλλα 40 για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δ.σ. Και μη νομίζετε πως είναι ο μόνος κάτοικος του… Κλεινού Άστεως, ο οποίος τσεπώνει “εκτός έδρας” όταν βρίσκεται στην έδρα του Οργανισμού στον οποίο υπηρετεί. Με την ευκαιρία μήπως μπορεί να μας διαφωτίσει το Φεστιβάλ τι ποσά και σε ποιους καταβάλλει ετησίως για εκτός έδρας αποζημιώσεις;

3. Οι οφειλές προς το ΙΚΑ
Επισήμως, έχει καταγραφεί στην τριετία 2010 – 2013 οφειλή 373.471,80 ευρώ από ανεξόφλητες εισφορές του Φεστιβάλ προς το ΙΚΑ. Φαίνεται ότι στο Φεστιβάλ κάτι δεν πήγαινε καλά πριν να μπούμε στα βαθιά της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, κάποια στιγμή, προκειμένου να διασκεδαστεί πρόσκαιρα η διαδεδομένη αντίληψη ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το ίδιο το κράτος, το υπουργείο απέστειλε έκτακτη επιχορήγηση προς το Φεστιβάλ προκειμένου να καλυφθεί το χρέος προς το ΙΚΑ. Ω του θαύματος όμως, ο “διευθυντής” (τα εισαγωγικά προδίδουν το έκνομο του γεγονότος), με τη σύμφωνη γνώμη του δ.σ., προβαίνει σε ρύθμιση των χρεών με το ΙΚΑ σε 48 δόσεις, χρησιμοποιώντας την έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου για την κάλυψη άλλων τρεχουσών αναγκών, διαφορετικών από τον λόγο για τον οποίο είχαν δοθεί τα χρήματα.

4. Η πρόσληψη διοικητικής διευθύντριας
Η προαναφερθείσα απουσία εσωτερικού κανονισμού έχει κι άλλες, ενδεχομένως πιο δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για τον Οργανισμό. Εκμεταλλευόμενοι τον οργανωτικό χυλό του Φεστιβάλ, διάφοροι επιτήδειοι κατόρθωσαν να παρεισφρήσουν σε αυτό, προσφέροντας αδιευκρίνιστες υπηρεσίες έναντι παχυλών αμοιβών. Λόγου χάριν, ποια ανάγκη υπαγορεύει την πρόσληψη διοικητικής διευθύντριας μέσω ιδιωτικής εταιρείας; Και το κορυφαίο; Διοικητική διευθύντρια τοποθετήθηκε η σύζυγος του ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας.
Ποια να είναι άραγε τα καθήκοντα αυτής της διοικητικής διευθύντριας; Σύμφωνα με το νόμο, αφού αποτελεί πρόσληψη μέσω εταιρείας, δεν μπορεί να ασκεί διοίκηση “εν τη στενή εννοία”, δηλαδή να δίνει εντολές -και μάλιστα γραπτές- σε μόνιμους υπαλλήλους του Φεστιβάλ. Συμβαίνει πράγματι αυτό ή μήπως παραβιάζεται; Και μήπως η εν λόγω “διευθύντρια” (να τα πάλι τα εισαγωγικά) υποκαθιστώντας τον ασθενούντα Εϊπίδη προβαίνει σε ευρεία και ενδεχομένως μη σύννομη διαχείριση οικονομικών κονδυλίων;
Επιπλέον, μήπως εισπράττει και αυτή εκτός έδρας αποζημιώσεις κάθε φορά που ανεβαίνει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη; Πράξη που, αν συμβαίνει, είναι ολότελα παράνομη, αφού δεν αποτελεί προσωπικό της διοίκησης, αλλά διά νόμου τα έξοδά της οφείλουν να καλυφθούν από την εταιρεία του συζύγου της, μέσω της οποίας έγινε η πρόσληψη.

5. Οι περίεργες συμβάσεις
Ωστόσο, δεν σταματούν εδώ οι παραδοξότητες. Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας δεν έγινε μέσω ανοιχτού δημόσιου (και γιατί όχι και διεθνούς) διαγωνισμού, αλλά κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η σύμβαση έργου που υπέγραψε με το Φεστιβάλ ήταν τετραετούς διάρκειας και έληξε την 1η Ιουνίου 2014. Η ετήσια αμοιβή της εταιρείας ανέρχεται σε 36.000 ευρώ. Όμως, από τις εκταμιεύσεις του Φεστιβάλ εμφανίζονται να καταλήγουν στην εν λόγω εταιρεία απείρως μεγαλύτερα ποσά. Ενδεικτικά αναφέρονται: 126.534,12 ευρώ για το 2011, άλλες 114.583,47 ευρώ για το 2012 και 114.303,87 ευρώ για το πρώτο επτάμηνο του 2013.
Σε τι έργο, λοιπόν, αντιστοιχούν αυτά τα ποσά; Και εάν πρόκειται για επιπλέον έργο, πέραν της αρχικής σύμβασης, αυτό με ποιο τρόπο ανατέθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία; Ποιος ο ρόλος σε αυτές τις αναθέσεις της διοικητικής διευθύντριας-συζύγου του ιδιοκτήτη της εταιρείας;
Επιπλέον ερώτημα: Πέρα από τη σύμβαση τετραετούς διάρκειας έναντι ετήσιας αμοιβής 36.000 ευρώ, έχει υπογράψει το Φεστιβάλ με την εν λόγω εταιρεία άλλες συμβάσεις ή ακόμη και ιδιωτικά συμφωνητικά, στα οποία μάλιστα αναφέρεται ότι “οι συμβαλλόμενοι κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση…”; Προς τι, αλήθεια, τέτοιοι πρωτοφανείς ειδικοί όροι εμπιστευτικότητας;

Υπουργική ολιγωρία
Για όλα τα ανωτέρω βεβαίως, δεν μπορεί, κάτι θα γνώριζαν οι προηγηθέντες υπουργοί Τζαβάρας και Παναγιωτόπουλος… Και εάν αυτοί ροκάνιζαν το χρόνο, αυτός πιέζει πλέον το νέο υπουργό Κ. Τασούλα να λάβει αποφάσεις. Ο χρόνος συσσώρευσε και τα προβλήματα, τα οποία έχουν έναν ορατό ορίζοντα διαπίστωσής τους από τον Τασούλα, το τέλος Ιουλίου, οπότε και λήγει η θητεία του τρέχοντος και ημιπαράλυτου δ.σ. (καθώς δύο μέλη έχουν καταργηθεί και ουδέποτε αντικαταστάθηκαν). Τότε απαιτείται μια γενναία κίνηση να κόψει τον ομφάλιο λώρο της μίνι διαπλοκής και να προχωρήσει σε πλήρη ανανέωση προσώπων και καταστάσεων.
Διότι, η καθυστέρηση στην τοποθέτηση γενικού διευθυντή, πέρα από τα προφανή προβλήματα, απλώνει τα πλοκάμια της και στις άλλες τέσσερις διευθυντικές θέσεις, τις οποίες προβλέπει ο νόμος Γερουλάνου και οι οποίες προκηρύσσονται από τον γενικό διευθυντή. Έτσι, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, η Οικονομική Διεύθυνση, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση και το Μουσείο Κινηματογράφου παραμένουν ακέφαλα όπως ο θεσμός-πατέρας (το Φεστιβάλ) στην οικογένεια του οποίου ανήκουν. Κι’ απ’ ό,τι φαίνεται το υπό Σμαραγδή δ.σ. είναι ανίκανο να ελέγξει οτιδήποτε. Ο υπουργός μπορεί; Και επιπλέον, μήπως εκτός του υπουργού είναι καιρός να παρέμβει και η δικαιοσύνη;


εφ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/07/2014
festlog2.jpg
Ο φάκελος «Φεστιβάλ Κινηματογράφου»

Η απάντηση του διευθυντή του Φεστιβάλ Δημήτρη Εϊπίδη στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της 14ης Ιουλίου και η ανταπάντηση της «Θ».

Από τον κ. Εϊπίδη λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Θεσσαλονίκη 18-07-2014
Κύριοι,
…Το περιεχόμενο του άρθρου της 14ης Ιουλίου βρίθει αναληθειών, ψευδών, συκοφαντικών και κακόβουλων ειδήσεων, καθώς και υβριστικών και απαξιωτικών προς το πρόσωπό μου σχολίων και αναφορών, με αποκλειστικό σκοπό και πρόθεσή σας να σπιλώσετε και να προσβάλλετε ανεπανόρθωτα την τιμή και την υπόληψή μου, να θίξετε την προσωπική και επαγγελματική μου ακεραιότητα και εντιμότητα και να απαξιώσετε το έργο που με ευθύνη, κόπο, φροντίδα και επιμέλεια επιτέλεσα και επιτελώ επί τετραετία στον πιο προβεβλημένο διεθνώς καλλιτεχνικό θεσμό της πόλης και της χώρας μας.
Ειδικότερα:
Α. Στη περικοπή 01. με υπότιτλο : «Ο (μη) διορισμός γενικού διευθυντή» …Το αληθές είναι ότι με την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/46985 του 2010 απόφαση του τότε υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου, διορίστηκα διευθυντής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» με τετραετή θητεία. …Μετά δε τη δημοσίευση του νόμου 3905/2010 και την θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της θέσης του γενικού διευθυντή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα ασκούσα προσωρινά και ορισμένα από τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή, θέση που δεν είχε προκηρυχθεί αμέσως με την δημοσίευση του νόμου 3905/2010 για λόγους οικονομίας. Συνεπώς «ούτε ποτέ προσωρινώς κουμανταδόρος» χρίστηκα ούτε η θέση μου ήταν «μετέωρη», όπως όλως απαξιωτικά αναφέρει ο άγνωστος συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύματος-άρθρου. Απλώς συνέχισα να ασκώ τα καθήκοντα του διευθυντή, όπως είχα διορισθεί και δέχθηκα να ασκώ ορισμένα από τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή, θέση που ορίσθηκε με τον νόμο 3905/2010, χωρίς όμως να λαμβάνω επιπλέον απολαβές, πέραν του αρχικού μισθού του διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. …
Β. Στα όσα διαλαμβάνονται στην περικοπή 02, με υπότιτλο «οι αποδοχές του γενικού διευθυντή» …,το αληθές είναι ότι ως διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (μία θέση) διοργανώνω όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και αμείβομαι με «ΕΝΑ» μισθό, όπως ο νόμος ορίζει. Πιο συγκεκριμένα, ο μηνιαίος μισθός μου, που σημειωτέον δεν είναι μισθός γενικού διευθυντή, αλλά διευθυντή Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που καθορίζεται με υπουργική απόφαση και είναι σήμερα της τάξεως των 3.054,00 €. Επιπλέον αμείβομαι με 40,00 € ανά συνεδρίαση και 80,00 € για κάλυψη των εξόδων σίτισης και μετακίνησής μου, όταν αναγκάζομαι να μετακινούμαι, στο πλαίσιο των συνεχών ταξιδιών μου, για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τη διεκπεραίωση των πολλαπλών υποχρεώσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων μου ….
Γ. Όσον αφορά την περικοπή Ο3, με τίτλο «οι οφειλές προς το Ι.Κ.Α.», … προς αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία πλήττετε βάναυσα με το αήθες δημοσίευμά σας, σας γνωρίζω ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορέα (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) προς το ΙΚΑ έχουν ρυθμισθεί σε μηνιαίες δόσεις που πληρώνονται εμπρόθεσμα και ανελλιπώς. Έτσι εξασφαλίζεται και η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, που είναι απαραίτητη για την εκταμίευση των χρημάτων από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ (τακτικής επιχορήγησης, κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο). Η συνολική οφειλή προς το ΙΚΑ που ρυθμίσθηκε ανερχόταν στο ποσό των 340.000,00 ευρώ και αφορούσε κυρίως σε ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων του δικού μου διορισμού ετών, καθώς και ένα μέρος αυτής, που αφορούσε στο έτος 2011 και που δημιουργήθηκε διότι η τότε εγκεκριμένη τακτική επιχορήγηση που εκταμιεύθηκε είχε μειωθεί κατά ποσοστό 51%, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλο κενό στον προϋπολογισμό του φορέα, ενώ παράλληλα έπρεπε να διατεθούν τα διαθέσιμα κονδύλια για τη πραγματοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του συγκεκριμένου έτους. Για τον λόγο αυτό δε αυξήθηκε το χρέος προς το ΙΚΑ και όχι από δική μου κακοδιαχείριση. Μετά δε τη σωστή και ορθολογική διαχείριση του Οργανισμού πετύχαμε σήμερα να μειωθούν οι οφειλές προς το ΙΚΑ και θα έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. … Η αλήθεια όμως είναι ότι η έκτακτη επιχορήγηση που έλαβε το Φεστιβάλ σε τρεις δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, αφορούσε στην εξόφληση όλων των ληξιπροθέσμων χρεών του φορέα προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως και έχει γίνει, βάσει της αναλυτικής κατάστασης ανά δικαιούχο, που είχε σταλεί στο Υπουργείο.
Δ. Όσον αφορά τέλος στις περικοπές 04 και 05 με υπότιτλους: «Η πρόσληψη διοικητικής διευθύντριας» και «περίεργες συμβάσεις», …σας γνωρίζω ότι το Δ.Σ. του Φεστιβάλ, προς όφελος της πληρέστερης οργάνωσης των διοργανώσεων του φορέα, αποφάσισε κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος να συμβληθεί με την εταιρεία που πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρεία αυτή δε, όπως ήταν υποχρέωσή της, διέθεσε ένα άτομο ως εκπρόσωπό της στο Φεστιβάλ, άριστα καταρτισμένο σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα και ειδικότερα στον τομέα του Κινηματογράφου και των Οπτικοακουστικών, καθώς και με εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα επιδοτήσεων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς κινηματογραφικούς φορείς (όπως το πρόγραμμα Media), αλλά και επιδοτήσεων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το άτομο αυτό εκτελεί χρέη οργανωτικού συντονιστή και δεν έχει καμία σχέση με αρμοδιότητες «διοικητικού διευθυντή», όπως αναληθώς διαλαμβάνετε στο επίμαχο δημοσίευμά σας. Η σχετική δε σύμβαση μεταξύ άλλων προβλέπει ότι «η εταιρεία θα απασχολεί δικούς της εργαζόμενους για την εκπλήρωση του έργου που της ανατέθηκε, οι οποίοι θα πληρώνονται από αυτήν (την εταιρεία) και όχι από το Φεστιβάλ». …
Τέλος, τίθενται ευλόγως τα ερωτήματα: Ποια δεδομένα, ποιες «αξιόπιστες πηγές» και ποιες «αποδείξεις» λάβατε υπόψη σας για να καταγράψει η δημοσιογραφική σας γραφίδα ασύστολα και κακοήθη ψεύδη περί δήθεν «πρόσληψης από το Φεστιβάλ διοικητικής διευθύντριας, η οποία μάλιστα υποκαθιστά τον ασθενούντα Εϊπίδη;»!
Ποιο δημοσιογραφικό δήθεν δικαιολογημένο ενδιαφέρον σάς δίνει το δικαίωμα να αναφέρεσθε με αήθεια και κακοβουλία σε θέματα όλως ευαίσθητα όπως η υγεία, προκειμένου να δικαιολογήσετε τον όλως ψευδή ισχυρισμό σας ότι υποκαθίσταμαι στα καθήκοντά μου από άλλο άτομο;!!! Πάντως σας δηλώνω, εάν πράγματι σας ενδιαφέρει, ότι χαίρω άκρας υγείας. Προφανώς, ο σκοπός του άρθρου σας δεν έχει καμία σχέση με την δήθεν ευαισθησία σας για τα θέματα του Φεστιβάλ, γι’ αυτό και κάνατε εναγώνια προσπάθεια μέσω του ψευδούς δημοσιεύματός σας να ανακαλύψετε «MINI διαπλοκή στη διοίκηση του Φεστιβάλ». …
Επιπλέον θεωρώ αξιοσημείωτο να επισημάνω ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» τον Μάιο του 2010, τα χρέη του Φεστιβάλ προς τρίτους ανερχόταν περίπου στο ποσό των 6.200.000 ευρώ, σήμερα δε, με πολύ κόπο και συνεχή εργασία όλων των συντελεστών του φορέα (μελών Δ.Σ., εργαζομένων, συνεργατών και δικής μου), δεν έχει οφειλές, παρά μόνο προς το Ι.Κ.Α., οφειλή που έχει ρυθμισθεί και αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις. Και αυτά επιτεύχθηκαν την ίδια στιγμή που η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού προς τον φορέα βαίνει διαρκώς μειούμενη. …

Ο εξωδίκως δηλών και καλών
Δημήτρης Εϊπίδης

Η απάντηση της «Θ»
Στη μακροσκελή και μάλλον φλύαρη επιστολή του -από την οποία με πιστότητα κρατήσαμε αυτά που κρίναμε ως πλέον ουσιώδη- ο κ. Εϊπίδης προσπαθεί να απαντήσει στα όσα το ρεπορτάζ της «Θ» αναφέρει. Επιγραμματικά, ανταπαντούμε ότι όπως ο ίδιος επιβεβαιώνει «με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ασκούσε προσωρινά ορισμένα από τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή», άρα ορθώς ισχυριζόμαστε ότι δεν εφαρμόσθηκε ποτέ ο νόμος Γερουλάνου για το διορισμό του γενικού διευθυντή. Κατ’ επέκταση, θα παρακαλούσαμε τον κ. Εϊπίδη να προσκομίσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του 2012, για να διαπιστώσουμε αν όντως αμείφθηκε με ΕΝΑΝ μισθό, όπως εμφατικά αναφέρει. Επίσης, ας μας ενημερώσει με τη μισθοδοσία του 2013, σε τι ύψος φτάνει αυτός ο μισθός συμπεριλαμβανομένων των εκτός έδρας αποζημιώσεων, κάθε φορά που ταξιδεύει ή ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, την οποία σαφώς ο νόμος ορίζει ως ΕΔΡΑ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Κατά δεύτερον, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και μόνο που παραδέχεται ο κ. Εϊπίδης ότι έγινε ρύθμιση των χρεών του Φεστιβάλ προς το ΙΚΑ, σημαίνει ότι υπάρχουν οφειλές, γεγονός εξόχως παράνομο για δημόσιο φορέα.
Τρίτον, ας μας ενημερώσει αν η εταιρεία στην οποία αναφέρεται ότι παρέσχε άλλον υπάλληλο, πλην της συγκεκριμένης μίας, η οποία τυγχάνει να είναι σύζυγος του ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας. Και πώς αυτή ασκεί διοίκηση «εν τη στενή εννοία», δίνοντας εντολές πληρωμών, κάτι ολότελα παράνομο για εξωτερικό συνεργάτη δημόσιου φορέα; Λαμβάνει αυτή η «υπάλληλος» εκτός έδρας αμοιβές, κάτι που αντίκειται στη νομοθεσία για εξωτερικό συνεργάτη; Για ποιο λόγο και με ποια εντολή η εταιρεία αυτή αναλαμβάνει κι άλλες δουλειές με σύμβαση του 2012, ενώ ήδη υπήρχε σύμβαση για την περίοδο 2010 – 2014; Μήπως η συγκεκριμένη υπάλληλος-σύζυγος παίζει το ρόλο του Δούρειου Ίππου; Και φυσικά η εν λόγω εταιρεία δεν έχει καμιά σχέση με το ΕΣΠΑ, όπως προσπαθεί να της πιστώσει η επιστολή.
Εντέλει, ο κ. Εϊπίδης μοιάζει να συστήθηκε με το Φεστιβάλ το 2010, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι εργάζεται σε διευθυντική θέση από το 1992 και μάλιστα συμβάλλοντας στη δημιουργία χρεών, αφού συνεχώς ζητούσε μεγαλύτερη ενίσχυση για το τμήμα του, αδιαφορώντας για την επιβάρυνση που προκαλούσε στο κόστος του θεσμού. Ας μην παραλείψουμε, εδώ, το γεγονός ότι ο θεσμός τα τελευταία χρόνια είχε απώλειες στην αίγλη του, κυρίως εξαιτίας του αφελληνισμού του και των λογοκριτικών παρεμβάσεων του κ. Εϊπίδη, απαγορεύοντας την είσοδο σε όποιον δημοσιογράφο είχε αντίθετη άποψη για τα πεπραγμένα του (θέμα που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα).
Μοιάζει, λοιπόν, ο κ. Εϊπίδης, στα 22 χρόνια της παρουσίας του στο Φεστιβάλ να μην έγινε καθόλου σοφότερος, αλλά να προσβλήθηκε από τον ιό του αναντικατάστατου.
Η «Θ» επιμένει ότι είναι πλέον χρέος της δικαιοσύνης και του υπουργού κ. Κωνσταντίνου Τασούλα να επιληφθούν του ζητήματος!