Ο Federico Babina είναι εικονογράφος με στενές σχέσεις με την αρχιτεκτονική. 
Στις εικόνες που παρουσιάζονται εδώ απαντά στο ερώτημα  “Εάν μια ταινία ήταν σπίτι, πως θα ήταν;”
 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14