(Πάση θυσία)
του David Mackenzie
η κριτική του Θόδωρου Σούμα
Διαβάστε περισσότερα: Hell or High Water

του Todd Haynes
(οι δηλώσεις του σκηνοθέτη)
Διαβάστε περισσότερα: I’m Not There