(Μια συνέντευξη με τον σκηνοθέτη των ταινιών Brandos Costumes και O Mal)

(Ένα κoρίτσι τo καλoκαίρι)
του Vitor Goncalves

(Ένας πoρτoγαλικός απoχαιρετισμός)
του Joao Botelho

(Βυθισμένα πρωϊνά)
του Lauro Antonio

(Έρωτας oλέθρoυ)
του Manoel de Oliveira
Διαβάστε περισσότερα: Amor De Perdicao